ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Návrh plan_kontrolnej_cinnosti _1-2019
Navrh rozpočtu - Príjmy
Návrh rozpočtu-Výdaj
návrh VZN č. 1_2018 o urcení dotacie na ziaka na rok 2019
nnávrh VZN č. 2_2018 o dani z nehnuteľnosti
návrh VZN č 3_ 2018 o miestnom poplatku za komunalne odpady
Návrh VZN č. 4_2018 strava ŠJ
Návrh VZN č. 5_2018 o dani za psa
Pozvánka ustanovujúce zasadnutie


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..