ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Schvalený rozpočet 2019- P
Schvalený rozpočet 2019-V
Zápisnica ustanuvujuce OZ 26.11.2018
schválené VZN č. 1_2018 o urcení dotacie na ziaka na rok 2019
schválené VZN č. 2_2018 o dani z nehnuteľnosti
schválené VZN č 3_ 2018 o miestnom poplatku za komunalne odpady
schválené VZN č. 4_2018 o dani za psa


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..