ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice a uznesenia
Dok. na pripomienkovanie
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
Gréckokatolícka charita Prešov Dohoda o spolupráci 04.02.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa január 2016 01.03.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa február 2016 15.03.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda aplikacia § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 17.03.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda dodatok 17.03.2016 0.00 detail
Mesto Stará Ľubovňa Zmluva spoločný sociálny úrad 17.03.2016 0.00 detail
IFOsoft Zmluva licenčná 17.03.2016 49.00 detail
SLOVGRAM Zmluva autorska 17.03.2016 0.00 detail
Diervilla,spol. s.r.o. Zmluva o dielo 17.03.2016 1000.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa marec 2016 12.04.2016 0.00 detail
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva poskytnutie dotácie 2016 13.04.2016 0.00 detail
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 22.04.2016 0.00 detail
Výchdoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 22.04.2016 0.00 detail
Chata Pieniny s.r.o. Zmluva nájomná 25.04.2016 0.00 detail
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Lesnici Nájomná zmluva športové ihrisko 25.04.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry apríl 2016 10.05.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda dobrovoľnícka služba 10.05.2016 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie urazové 10.05.2016 6.00 detail
VUB dodatok k zmluve 31.05.2016 330.00 detail
Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY Zmluva o spolupráci 06.06.2016 0.00 detail
H+EKO,spol.s r. o., Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 06.06.2016 0.00 detail
OZ INTEGRACIA Zmluva dotácia 13.06.2016 300.00 detail
Obec Ľubotín Zmluva darovacia 15.06.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry máj_2016 20.06.2016 0.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..