ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Dok. na pripomienkovanie
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
projektová dokumentácia
Príloha č.3 spôsob určenia ceny
ZoD_Lesnica_7.4_stavebné práce
výkaz výmer Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica [zadanie]
výzva na predloženie cenovej ponuky SP PB Lesnica
oznámenie o predlžení starosta


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..